Dofinasowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023 na realizację zadania pn. „Utrzymanie i wzmacnianie litewskiej tożsamości kulturowej gminy Puńsk poprzez zakup tradycyjnych litewskich strojów ludowych dla zespołów artystycznych Domu
Kultury Litewskiej w Puńsku”. W ramach niniejszego zadania zostaną zakupione litewskie stroje ludowe:
– 8 kompletów litewskiego stroju ludowego dziewczęcego (spódnica, kamizelka, fartuch, krajka)
– 8 kompletów litewskiego stroju ludowego chłopięcego (spodnie, kamizelka, krajka)
– elementy doposażające strój dziewczęcy (16 szt. koszul i 16 par obuwia)
– elementy doposażające strój chłopięcy (16 szt. koszul, 16 par obuwia)

Całkowity przewidywany koszt kwalifikowalny realizacji zadania wynosi 33.120,00 zł, w tym kwota udzielonego dofinansowania z MKDiN z to 28.000,00 zł (tj. 84,54% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania).
Termin realizacji zadania: do 17 października 2023 r.

Skip to content