Kontakty

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku
ul. 11 Marca 17
16-515 Puńsk
tel. +48 87 5161032
NIP – 844-18-09-404
REGON – 790331558
Numer konta BS Sejny o/Puńsk 28 9354 0007 0070 0700 0300 0001

Dyrektor
Asta Pieczulis
tel. 87 5161032
tel. kom. +48 667951032
e-mail: punskas.lkn@gmail.com

Księgowa
Irena Peczulis
tel. 87 7396806
tel. kom. +48 663963080
e-mail: buhalter.lkn@gmail.com

St. instruktor ds. tańca
Kornelija Mauliūtė
Tel. 87 5161032

St. instruktor ds. muzyki
Artūras Pečkaitis i Arūnas Lekešys

Instruktor ds. teatru
Jolanta Malinowska-Wiaktor
Tel. 87 5161032
Tel. kom. +48 783040604
E-mail: jolantele@op.pl

Muzeum etnograficzne Józefa Vainy
Julia Racis
Tel. +48 798 795 384

Skansen i Wioska Dwóch Mistrzów
Jolanta Łatwis
Tel. 87 7396807
Tel. kom. +48 603834677

Nagłośnienie i oświetlenie
Robert Słowik
Tel. 87 5161032

Kawiarnia „Mūza“
Walentyna Biernacka
Tel. 87 5161321

Biblioteka Publiczna w Puńsku
Danuta Witkowska
Tel. 87 5161690

Świetlica i biblioteka w Smolanach
Jadwiga Gobczyńska
Tel. 87 5161607