Zespoły artystyczne

Choreograficzny zespół „Jotva” (istnieje od 1951 r.) – gromadzi około 110 tancerzy – dzieci i młodzież. Zespół dwukrotnie (1988 i 2000 r.) uczestniczył w Święcie Litewskiego Tańca Ludowego w Kanadzie, pięciokrotnie (1990, 1994, 1998, 2003, 2007, 2009 r.) w Święcie Tańca w Wilnie, w 1993 r. wystąpił na Festiwalu folklorystycznym we Francji. W 2006 r. zdobył wyróżnienie za najbardziej oryginalny program w Międzynarodowym konkursie tańca w Kłajpedzie „Klumpakojis”. Kierownik – Kornelija Mauliūtė.

Chór „Dzūkija” (działa od 1957 r.) – liczy 26 członków – osoby dorosłe. Chór czterokrotnie (1994, 1998, 2003, 2009 r.) uczestniczył w Święcie Pieśni w Wilnie, kilkakrotnie śpiewał dla najwyższych władz RP i RL w Polsce i w Litwie, uczestniczył w Festiwalach chórów w Litwie. Nagrał 2 kasety i 1 płytę CD. Kierownik – Vidas Simanauskas z Alytus.

Teatr Stodolany (działa od 1958 r.) – skupia około 10 osób. Od 1990 r. uczestniczy w Międzynarodowych przeglądach teatralnych „Krivūlė” w Litwie. W 2009 r. uczestniczył w obchodach Tysiąclecia nazwy Litwy w Wilnie. Kierownik – Jolanta Malinowska-Wiaktor.

Kapela „Klumpė” (działa od 1966 r. ) – liczy 15 członków. Kapela prowadzi najbardziej aktywne życie kulturalne. Co roku przeciętnie odbywa około 20 koncertów w Polsce i w Litwie. W latach 70-tych zajmowała czołowe miejsca na Ogólnopolskich Przeglądach Dorobku Kulturalnego Wsi w Kolnie. Dwukrotnie brała udział w Przeglądzie Muzyki Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą. W 1998 r. odbyła tournee po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W 2003 i 2009 r. uczestniczyła w Święcie Pieśni i Tańca w Wilnie. W 1998 r. w konkursie kapel na Litwie zajęła I miejsce. W 2005 r. w konkursie Kapel Ludowych Litwy zajęła II miejsce. Nagrała 4 kasety i 3 płyty CD. Kierownik – Arūnas Lekešys.

Estradowa grupa „Punia” działała w latach 1972 – 1992. To jedyny zespół, który zaprzestał działalności z powodu braku specjalisty w tej dziedzinie. Kierownikiwm był Antoni Szlaużys.

Grupa taneczna „Vyčiai“ (istnieje od 2001 r.) – liczy 18 członków – młodzież i osoby dorosłe. Występuje wspólnie z kapelą „Klumpė“ – tańczy przy jej akompaniamencie. Dwukrotnie brała udział w Święcie Pieśni Litwinów Świata w Wilnie (2003, 2009 r.). Kierownik – A. Pieczulis.

Dziecięce studio artystyczne „Puniukai“ (działa od 2003 r.). Skupia 60 członków – są to dzieci wieku szkolnego. W skład zespołu wchodzi kapela, grupa wokalna i trzy grupy taneczne. Kierownicy – A. Pieczulis i J. Zakaravičius.

Teatr dziecięcy “Kregždė” – tum. jaskółka, powstał w 1981 r. pod kierownictwem J. Kordowskiej. Z przerwami działał do 1993 r. Działalność wznowił po 15-letniej przerwie w 2007 r. Wystawia litewskie sztuki dziecięce. Liczy do 20 członków. Kierownik – J. Malinowska-Wiaktor.

Dziecięca grupa wokalna istnieje od 2009 r. Uczestniczy 15 dzieci. Kierownikiem zespołu jest Egidija Pocienė z Alytus.

Zespoły DKL propagują kulturę litewską w Polsce i poza jej granicami, biorąc udział w różnych przeglądach, konkursach, festiwalach zdobywając główne nagrody.

Tradycyjne imprezy DKL w Puńsku:

1. Obchody tragicznych wydarzeń w Wilnie (13 stycznia 1991 r.)

2. Obchody Święta Niepodległości Litwy (16 lutego 1918 r.)

3. Festiwal Teatrów Dziecięcych (luty – marzec)

4. Święto Chórów (kwiecień – maj)

5. Koncert z okazji Dnia Matki (maj)

6. Konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej „Dainorėlis” (czerwiec)

7. Festiwal Teatrów Stodolanych (lipiec)

8. Jarmark folklorystyczny – Zielna (15 sierpień)

9. Święto Rodzin Muzykujących (październik)

10. Koncert Zaduszkowy z uroczystym orszakiem na cmentarz (październik)

11. Spotkania Mniejszości Narodowych (listopad)

Ponadto każdy zespół co roku organizuje własne koncerty.