AMATŲ MOKYMŲ DIRBTUVĖS – vytinių juostų audimas kaladėlėmis

AMATŲ MOKYMŲ DIRBTUVĖS – vytinių juostų audimas kaladėlėmis įgyvendinant projektą Nr LT-PL-1R-038 „Bendradarbiavimas dėl socialinės atskirties mažinimo „Jei rankos prabiltų…” iš dalies finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Lietuva – Lenkija 2017 m. liepos 10-13 d., Punskas.

SKELBIMAS

Punsko Lietuvių kultūros namai ir Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, įgyvendindami projektą Nr. LT-PL-1R-038 „Bendradarbiavimas dėl socialinės atskirties mažinimo „Jei rankos prabiltų…“ iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos lėšomis, organizuoja amatų mokymo dirbtuves – vytinių juostų audimą kaladėlėmis.

Šiose dirbtuvėse dalyvaus 20 asmenų – 10 iš Lenkijos ir 10 iš Lietuvos. Norinčius išmokti vytinių juostų audimo kaladėlėmis paslapčių, prasmingai praleisti laiką, užmegzti naujų pažinčių bei naudotis kitomis dirbtuvių metu numatytomis pramogomis, kviečiame užsiregistruoti Punsko LKN darbo valandomis asmeniškai arba telefonu nr. 87 5161032. Dirbtuvės yra skirtos asmenims, kurių amžius virš 50 metų. Jos vyks Punsko lietuvių kultūros namuose 2017 m. liepos 10 – 13 dienomis. Mokymas, transportas, apgyvendinimas ir maitinimas dirbtuvių metu – nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas!

AMATŲ  MOKYMŲ  DIRBTUVIŲ  DARBOTVARKĖ:

1 diena - pirmadienis (2017 m. liepos 10 d.) –
10.00 – dirbtuvių dalyvių atvykimas
10.00 – 10.45 – dirbtuvių dalyvių apgyvendinimas
10.45 – 11.00 – dalyvių registracija, kava
11.00 – 14.00 – dirbtuves vedančio asmens pristatymas, jo darbų ekspozicija, kaladėlių ir siūlų dirbtuvėms paruošimas. Siūlų apmetimas.
14.00 – 15.00 – pietūs
15.00 – 18.00 –  vytinių juostų audimas kaladėlėmis - tolimesnė eiga
18.00 – 21.00 – susipažinimo vakaronė

2 diena – antradienis (2017 m. liepos 11 d.) –
8.00 – 9.00 – pusryčiai
9.00 – 12.00 – vytinių juostų audimas kaladėlėmis - tolimesnė eiga
12.00 – 13.00 – pietūs
13.00 – 16.00 – vytinių juostų audimas kaladėlėmis - tolimesnė eiga
16.00 – 18.00 – Punsko miestelio lankymas
18.00 – 19.00 – vakarienė

3 diena – trečiadienis (2017 m. liepos 12 d.) –
8.00 – 9.00 – pusryčiai
9.00 – 12.00 – vytinių juostų audimas kaladėlėmis - tolimesnė eiga
12.00 – 13.00 – pietūs
13.00 – 16.00 – vytinių juostų audimas kaladėlėmis - tolimesnė eiga
16.00 – 18.00 – Seinų miesto lankymas
18.00 – 19.00 – vakarienė

4 diena – ketvirtadienis (2017 m. liepos 13 d.) –
8.00 – 9.00 – pusryčiai
9.00 – 12.00 – vytinių juostų audimas kaladėlėmis - tolimesnė eiga
12.00 – 13.00 – pietūs
13.00 – 16.00 – vytinių juostų audimas kaladėlėmis - tolimesnė eiga
16.00 – 18.30 – išvyka į Suvalkų vandens parką, sausas davinys (vakarienė)
18.30 – dirbtuvių dalyvių išvykimas

Organizatoriai – Punsko lietuvių kultūros namai
Skip to content