AMATŲ MOKYMŲ DIRBTUVĖS

AMATŲ MOKYMŲ DIRBTUVĖS –
šieno skulptūrų rišimas
įgyvendinant projektą Nr LT-PL-1R-038
„Bendradarbiavimas dėl socialinės atskirties mažinimo „Jei rankos prabiltų…”

iš dalies finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo pagal programa
Interreg V-A Lietuva – Lenkija
2017 m. balandžio 24-27 d., Punskas

 

SKELBIMAS

Punsko Lietuvių kultūros namai, įgyvendindami projektą Nr LT-PL-1R-038 „Bendradarbiavimas dėl socialinės atskirties mažinimo „Jei rankos prabiltų…” iš dalies finansuotjamą Europos regioninės plėtros fondo pagal programą Interreg V-A Lietuva – Lenkija, organizuoja amatų mokymo dirbtuves – šieno skulptūrų rišimas.

Šiose dirbtuvėse dalyvaus 20 asmenų – 10 iš Lenkijos ir 10 iš Lietuvos. Norinčius išmokti šieno rišimo paslapčių, prasmingai praleisti laiką, užmegzti naujų pažinčių bei naudotis kitomis dirbtuvių metu numatytomis pramogomis, kviečiame užsiregistruoti Punsko LKN darbo valandomis asmeniškai arba telefonu nr. 87 5161032. Dirbtuvės yra skirtos asmenims, kurių amžius virš 50 metų. Jos vyks Punsko lietuvių kultūros namuose 2017 m. balandžio 24 – 27 dienomis. Mokymas, transportas, apgyvendinimas ir maitinimas dirbtuvių metu – nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas!

 

AMATŲ  MOKYMŲ  DIRBTUVIŲ  DARBOTVARKĖ:

1 diena – pirmadienis (2017 m. balandžio 24 d.) –
10.00 – dirbtuvių dalyvių atvykimas
10.00 – 10.45 – dirbtuvių dalyvių apgyvendinimas
10.45 – 11.00 – dalyvių registracija, kava
11.00 – 14.00 – dirbtuves vedančio asmens pristatymas, jo darbų ekspozicija, šieno ir siūlų reikalingų dirbtuvėms paruošimas. Pirmųjų darbų rišimas
14.00 – 15.00 – pietūs
15.00 – 18.00 –  šieno skulptūrų rišimas – tolimesnė eiga
18.00 – 19.00 – vakarienė

2 diena – antradienis (2017 m. balandžio 25 d.) –
8.00 – 9.00 – pusryčiai
9.00 – 12.00 – šieno skulptūrų rišimas – tolimesnė eiga
12.00 – 13.00 – pietūs
13.00 – 16.00 – šieno skulptūrų rišimas – tolimesnė eiga
16.00 – 18.00 – Punsko miestelio lankymas
18.00 – 19.00 – vakarienė

3 diena – trečiadienis (2017 m. balandžio 26 d.) –
8.00 – 9.00 – pusryčiai
9.00 – 12.00 – šieno skulptūrų rišimas – tolimesnė eiga
12.00 – 13.00 – pietūs
13.00 – 16.00 – šieno skulptūrų rišimas – tolimesnė eiga
16.00 – 18.00 – Seinų miesto lankymas
18.00 – 19.00 – vakarienė

4 diena – ketvirtadienis (2017 m. balandžio 26 d.) –
8.00 – 9.00 – pusryčiai
9.00 – 12.00 – šieno skulptūrų rišimas – tolimesnė eiga
12.00 – 13.00 – pietūs
13.00 – 16.00 – šieno skulptūrų rišimas – tolimesnė eiga
16.00 – 18.30 – išvyka į Suvalkų vandens parką, sausas davinys (vakarienė)
18.30 – dirbtuvių dalyvių išvykimas

Skip to content