KronikaKronika

Sausio 3 d. | Punsko LKN mokyklų mokiniai susitiko su Ruandos gyventojais. Atvykę svečiai pristatė Ruandos istoriją, patys ruandiečiai atliko keletą dainų ir šokių.
Sausio 13 d. | Sausio 13-osios mimėjimą pradėjome šv. Mišiomis Punsko bažnyčioje. Punsko LKN buvo pristatytas A. Maceinos dokumentinis filmas „Paskutinis”, apie paskutinį Lietuvos partizaną Antaną Kraujalį. Renginyje dalyvavo ir minėtojo partizano dukra, kuri pristatė knygą „Gyvenimą paaukojęs Tėvynei”. Koncertavo Lietuvos mokslų akademijos choras iš Vilniaus.
Sausio 28 d. | Punsko LKN koncertavo Vilniaus universiteto alumni dainų ir šokių ansamblis „Jievaras“.
Sausio 29 d. | Klaipėdos universiteto, Choreografijos katedros baigiamojo kurso studentas Adomas Čėpla gynė savo diplominį darbą. Punsko LKN suvaidintas spektaklis „Pasaka apie Čiurlionį” (režisierė J. Malinauskaitė-Vektorienė, vaidina V. Fijalkauskas, šoka R. Nevulytė), kuriam choreografiją kūrė ir šokius atliko mūsų kraštietis Adomas Čėpla.
Vasario 10 d. | Punsko LKN dramos studija spektaklį „Likimo odisėja” sukurtą pgl. B. Jonuškaitės apsakymus (rež. J. Malinauskaitė-Vektorienė) suvaidino Punsko Kovo 11-osios licėjaus Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos mokiniams.
Vasario 17–19 d. | Punsko LKN choreografinio sambūrio „Jotva” dvi vyriausios šokėjų grupek dalyvavo Tarptautiniame šokio ir muzikos festivalyje “Keliaujantis festivalis” Rygoje.
Vasario 19 d. | Punsko LKN iškilmingai paminėta Lietuvos valsybės atkūrimo diena. Koncerte dalyvavo Punsko LKN ansambliai: choras „Dzūkija” (vad. V. Simanauskas), choreografinis sambūris „Jotva” (vad. K. Mauliūtė), liaudies meno studija „Puniukai” (vad. A. Pečiulienė ir J. Zakaravičius), kapela „Klumpė” (vad. J. Zakaravičius), šokių grupė „Vyčiai” (vad. A. Pečiulienė), vaikų vokalinis ansambli (vad. E. Pocienė) bei dramos studia ir jaunių teatras „Kregždė” su poetine kompozicija „Pro bubelioko langą” skirtas poeto A. Žuakusko 100-osioms gimimo metinėms paminėti (rež. J. Malinauskaitė-Vektorienė). Scenoje pasirodė ir kiti mūsų krašto lietuviški ansambliai: „Kaimo muzikantai” (vad. S. Šliaužys), „Tėviškės aidai” (vad. G. Kraužlys), „Gimtinė” (vad. A. Bapkauskienė), „Šalčia” (vad. A. Pečiulienė), „Šilas” ir „Sodžius” (vad. V. Balyta).
Vasario 21 d. | Punsko LLKC organizuojamose Užgavėnėse dalyvavo LKN jaunių teatro „Kregždė” artistai.
Vasario 26 d. | Punsko LKN vaikų ir vaikučių teatro „Kregždutė” spektaklių premjeros. Mažieji artistai suvaidino l.l. pasaką „Lapė gudragalvė” o vyresnieji – R. Kaškausko komedią „Paršiukai muškietininkai”. Režisierė – Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Renginį vedė „Kregždės” jaunimas. Šiemet šventėme vaikų teatro 5 gimtadienį. Po spektaklių visi vaikai smagiai bendravo ir valgė teatro gimtadienio tortą.
Kovo 3-4 d. | Seinų LN ir Punsko LKN vyko XXI vaikų teatrų festivalis „Raganė”. Dalyvavo 18 mūsų krašto lietuviškų mokyklų teatriukų bei svečiai iš Lietuvos. Seinuose vaidino Skapiškio vaikų teatras „Kū-kū” o Punske – Vilniaus teatras „Lėlė”. Per dvi dienas scenoje pasirodė daugiau kaip 290 mažųjų artistų. Buvo renkami šauniausi aktoriai, apdovanoti gražiausių piešinėlių autoriai. Renginį vedė “Kregždės” ir “Kregždutės” dalyviai.
Kovo 6 d. | Punsko LKN scenoje vaidino patys mažiausi teatro artistai – Punsko darželio vaikai ir „Kregždutės” vaikučiai. Vaidinimus žiūrėjo I-III klasių mokiniai ir darželinukai.
Kovo 11 d. | Punsko LKN vyko Kovo 11-osios iškilmingas minėjiams ir koncertas kurį organizavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus bendruomenė. Koncerto metu paminėtas vienas ryškiausių mūsų krašto veikėjų, licėjaus įkūrėjų – Juozas Vaina.
Kovo 21 d. | Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniai šventė Tarptautinę teatro dieną. Renginį organizavo dramos studia „Etiudas” (rež. V. Valenskaitė).
Kovo 23 d. | Signatarų rūmuose Vilniuje buvo pristatytas naujausias metraštis „Terra Jatwezenorum”. Pristatyme dalyvavo ir Punsko LKN dramos studijos bei jaunių teatro „Kregždė” artistai su poetine kompozicija „Pro bubelioko langą”.
Kovo 24 d. | Punsko LKN teatrai šventė Tarptautinę teatro dieną. Jaun natrą kartą įteikti „Melpomenės drugeliai” ryškiausiems praeitų metų teatralams. 2011 m. aktoriais išrinkti I. Misiukonienė ir D. Ališauskas, už teatrinio meno puoselėjimą apdovanota J. Kardauskienė, teatro bičiuliu išskirtas prof. P. Bielskis. Šventę vedė Irena ir Rimas Misiukoniai. Dalyvavo „Kregždutės” vaikai ir vaikučiai. Renginį vainikavo jaunių teatro „Kregždė” spektaklio „Mažasis princas” premjera. Režisierė – Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.
Kovo 28 d. | Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla ir gimnazja LKN patalpose surengė X tarptautinę konferenciją visų Lietuvos mokyklų pavadintų lakūnų vardais. Šventėje koncertavo Lietuvos karinių oro pajėgų pučiamųjų instrumentų orkestras
Balandžio 13-14 d. | Pasvalyje vyko Tarptautinis teatrų festivalis „Teatrų naktis”, kuriame dalyvavo ir Punsko LKN dramos studija (su spektakliu “Likimo odisėja”) bei jaunių teatras „Kregždė” (su spektakliu „Mažasis princas”)
Balandžio 20 d. | Punsko LKN koncertavo Kovo 11-osios licėjaus choras „Pašešupiai” (vad. J. Pavilonis).
Balandžio 29 d. | XIII chorų šventė „Lietuva brangi” ir choro “Dzūkija” 55-metis. Dalyvavo: Klaipėdos J. Kačinsko vaikų ir jaunuolių choras „Gintarėlis“ – vad. Juozas Kubilius, Vilniaus Universiteto akademinis choras „Gaudeamus“ – vad. Rasa Gelgotienė, Varšuvos politechnikos akademinis choras – vad. Darius Zimnickas, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kamerinis choras „Varsa“ – vad. Vidas Simanauskas, Punsko Kovo 11-osios licėjaus choras „Pašešupiai“ – vad. Jonas Pavilonis, Punsko LKN mišrus choras „Dzūkija“ – vad. Vidas Simanauskas bei Egidijos Pocienės vadovaujami vaikų vokaliniai ansambliai iš Alytaus ir Punsko. Renginio metu paminėjome „Dzūkijos“ 55-mečio jubiliejų.
Gegužės 5-6 d. | Vyko choreografinio sambūrio „Jotva“ (vad. Kornelija Mauliūtė) koncertas „Kuršių sagos“, skirtas Morinos dienai. Scenoje šoko 140 vaikų ir jaunimo.
Gegužės 11 d. | LKN šokių grupė „Vyčiai“ dalyvavo Veisiejų kultūros namų šokių kolektyvo „Pušynas“ 15-metyje. „Vyčiai“ sveikinimų nuvežė du šokius.
Gegužės 12 d. | Kapela „Klumpė“ svečių teisėmis dalyvauja Lietuvos TV „Gero ūpo“ laidoje transliuojamoje gyvai iš Rumšiškių etnografinio muziejaus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to content