Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia – tkanie krajek na tabliczkach