Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia – tworzenie figur z siana