Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia – zakup systemu wizualnego dla Domu Kultury Litewskiej w Puńsku