Warsztaty Strategiczne w celu powołania Grupy ds. Transgranicznej Polityki Senioralnej