Zaproszenie do składania ofert w ramach realizacji projektu nr LT-PL-1R-038