Vykdomi projektai

„Jei rankos prabiltų…”

 Įgyvendinti projektai

• „Žolinės 2004 bei eureregioninė duonos, medaus ir pieno šventė” – PHARE, Programa Lenkijos rytų sienai, Tautinė programa Lenkijai 2002, Smulkiųjų projektų fondas (partneris nr. 7)
• „Istorija ir kultūra – Via Baltikos tautų turtas”- PHARE, Bendradarbiavimo projektas, Baltijos jūros regionas 2003, Smulkiųjų projektų fondas (partneris nr. 2)
• „Tradicija ateičiai” – PHARE, Pasienio bendradarbiavimo programa, Baltijos jūros regionas 2002, Smulkiųjų projektų fondas (partneris)
• „Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūrinio bendradarbiavimo ir turizmo plėtra” – INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 (finansinis partneris)
• „Punsko lietuvių kultūros namų išorinių sienų renovavimas” – 2007-2013 Kaimo regioninės plėtros programa, veikla: Kaimo atnaujinimas ir plėtra (beneficientas)
• „Punsko valsčiaus ir Alytaus miesto socialinio-kultūrinio gyvenimo plėtra ir etninio tapatumo išsaugojimas“ – 2007-2013 Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos smuliųjų projektų fondas (1 partneris)

 

Skip to content